Õpetajakoolituse stipendium

Sihtasutuse Archimedes poolt pakutakse õpetajakoolituse stipendiumit. Stipendiumiga toetatakse üliõpilasi, kes õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks õppekavadel, mis kuuluvad õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagruppi.

Ühekordse stipendiumi suurus on vähemalt 1300 eurot õppeaasta kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. november ning täpsemad kandideerimise tingimused on avaldatud Õpetajakoolituse stipendiumi veebilehel.

Kuna sel aastal on väljaantavate stipendiumide hulk varasemast suurem, julgustatakse kõiki huvilisi kindlasti kandideerima!

Õpetajakoolituse stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Kristina Orlova kristina.orlova@archimedes.ee, tel. 699 9397.

Proovige kindlasti!

Posted in uudised | Leave a comment

Infotund

30. augustil kell 17.00 ruumis A402 (ülikooli linnaku kaart) toimub infotund (eesti keeles), mis on mõeldud kõigile informaatika instituudi magistriõppe erialade uutele tudengitele (Infotehnoloogia juhtimine; Haridustehnoloogia; Informaatikaõpetaja, kooli infojuht; Inimese ja arvuti interaktsioon). Soovitan soojalt kohal olla, sest seal jagatakse olulist informatsiooni, kuidas ülikoolis hakkama saada.

26-30 august toimub eelnädal esmakursuslastele, kust võib leida ka midagi kasulikku ning vajalikku ülikoolis õppimiseks. Rohkem informatsiooni leiab siit.

Lisaks tasub kindlasti läbi lugeda õppeinfo leheküljed.

Tere tulemast!

Posted in uudised | Leave a comment

Registreerumine õppetööle

Kõik, kes võeti sellel aastal vastu, peavad 12. augustiks end registreerima õppetööle vastuvõtu infosüsteemi SAIS kaudu ning sõlmima õppelepingu. Rohkem informatsiooni siit.

Posted in uudised | Leave a comment

Täiendav vastuvõtt 2013

15. ja 16. august on kõigil huvilistel võimalus sisse astuda informaatika õpetaja, kooli infojuht magistriõppekavasse. Vestlus potentsiaalsete kandidaatidega toimub 19. august.

Ootame õppima mitmekülgsete huvidega, uuendustele avatud noori, kes on valmis töötama koolis informaatikaõpetajana ning panustama kooli infokeskkonna korraldamisse ja uuenemisse.

Sisseastumiseks on vaja esitada SAIS’s motivatsioonikiri (300-500 sõna), mis annab ülevaate sisseastuja senisest informaatika-alasest haridusest ja/või õpetamise kogemusest ning magistriõppega seonduvatest ootustest. Lisaks motivatsioonikirjale toimub suuline vestlus, mille eesmärk on kindlaks teha sisseastuja senine arvutikasutuse tase ning tegevus informaatika valdkonnas, senine pedagoogilise töö kogemus, motivatsioon asuda nimetatud erialal õppima (sh nägemus magistriõpingute järgsest omandatud hariduse rakendamise võimalikest teedest), valdkondlikud eelistused, aitamaks instituudil määratleda teaduslikku juhendajat, võime kanda magistriõpingute läbi tekkivat lisakoormust.

Posted in uudised | Leave a comment