Tutvustus

Keda ootame õppima?

Ootame õppima mitmekülgsete huvidega, uuendustele avatud noori, kes on valmis töötama koolis informaatikaõpetajana ning panustama kooli infokeskkonna korraldamisse ja uuenemisse.

Miks tulla meile õppima?

Informaatikaõpetaja, kooli infojuhi eriala lõpetanud on Eesti koolides ning koolitusfirmades väga nõutud asjatundjad ning paljud üliõpilased leiavad oma tulevase töökoha juba õppimise ajal. Õppekavas vahelduvad informaatika­õpingud üldkasvatusteaduslike ja ainemetoodika kursustega, omavahel seob neid pedagoogiline praktika koolis. Nendele õpetajakoolituse magistriõppe lõpetanutele, kes lõpetamise aastal asuvad tööle maa- või väikelinna koolis, maksab riik lähtetoetust.

Kuhu edasi?

Informaatikaõpetaja, kooli infojuhi õppekava lõpetanute võimalused töö­koha valikul on väga laialdlased. Lõpetanud saavad töötada üldharidus- või kutse­koolis, koolitusfirmas, aga ka näiteks IT-firmas. Riik maksab lähtetoetust õpetaja­koolituse magistriõppe lõpetanutele, kes lõpetamise aastal asuvad tööle maa- või väikelinna koolis. Teadustööst huvitatud saavad jätkata õpinguid doktori­õppes.

Millised on vastuvõtutingimused?

Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad/rakenduskõrghariduse diplom infor­maatika valdkonnas või nendele vastav ettevalmistuse aste. Sisseastumisel tuleb sooritada eksam, mis koosneb erialaeksamist (50%) ja kutsesobivus­eksamist (50%). Suulisel vastuvõtueksamil hinnatakse eelkõige kandidaadi infor­maatikateadmisi ja valmisolekut ning motivatsiooni, et läbida edukalt õpetajakoolitus ja omandada õpetajakutse.

Millal toimub õppetöö?

Õppetöös on suur rõhk iseseisval tööl. Üldkasvatusteaduslike ainete auditoorne õppetöö toimub viis korda aastas nädalapikkuste tsüklitena üldharidus­koolide koolivaheaegadel. Erialaainete ja ainedidaktika auditoorne töö toimub tsükliõppena nädalavahetustel (üle nädala).

Õppekava koos ainetega leiab siit.