Muudatused õppekavas

Sügisel 2014 hakkab kehtima uus IFop õppekava ning suurimad muudatused toimuvad õpetajakoolitust puudutavas aineteblokis.

Lisaks eelpraktikale ning põhipraktikale lisandub sügisel sisseastunutele ka ainedidaktika praktikum 6 EAP ulatuses (praktikumi ainepunktid tulevad vaba-ainete arvelt, seega kogu õppekava ainepunktide maht jääb samaks). Tegemist on samuti koolipraktikaga, mille eesmärk on anda tudengitele lisavõimalust praktiseerida koolis ning just eriala didaktikaga seonduvalt. Ainedidaktika praktikumi nö ülesanded tulevad kooskõlas informaatika didaktika ainega.

Kuna haridustehnoloogiata ei saa enam ükski õpetaja, siis on lõpuks õpetajakoolituse valikainetesse lisandunud 2 uut ainet, mis on tihedamalt seotud haridustehnoloogiaga:

  • IFI7083 Õppemängu disain 3 EAP
  • IFI7084 Haridustehnoloogia koolis 4 EAP

Lisaks on täiendatud ning kaasajastatud mitmed õpetajakoolituse bloki aineid.

 

 

This entry was posted in uudised. Bookmark the permalink.