Üliõpilaste teadusprojektide taotlusvoor

Üliõpilastel on võimalus teadustegevusega seotud kulude katmist taodelda (maksimaalselt 200 eurot taotluse kohta). Rohkem infot siit.

Posted in uudised | Leave a comment

Sellel õppeaastal…

… alustab Informaatika õpetaja, kooli infojuht õppekaval 8 uut tudengit.

Tere tulemast!

Posted in uudised | Leave a comment

Muudatused õppekavas

Sügisel 2014 hakkab kehtima uus IFop õppekava ning suurimad muudatused toimuvad õpetajakoolitust puudutavas aineteblokis.

Lisaks eelpraktikale ning põhipraktikale lisandub sügisel sisseastunutele ka ainedidaktika praktikum 6 EAP ulatuses (praktikumi ainepunktid tulevad vaba-ainete arvelt, seega kogu õppekava ainepunktide maht jääb samaks). Tegemist on samuti koolipraktikaga, mille eesmärk on anda tudengitele lisavõimalust praktiseerida koolis ning just eriala didaktikaga seonduvalt. Ainedidaktika praktikumi nö ülesanded tulevad kooskõlas informaatika didaktika ainega.

Kuna haridustehnoloogiata ei saa enam ükski õpetaja, siis on lõpuks õpetajakoolituse valikainetesse lisandunud 2 uut ainet, mis on tihedamalt seotud haridustehnoloogiaga:

  • IFI7083 Õppemängu disain 3 EAP
  • IFI7084 Haridustehnoloogia koolis 4 EAP

Lisaks on täiendatud ning kaasajastatud mitmed õpetajakoolituse bloki aineid.

 

 

Posted in uudised | Leave a comment

Magistritööde kaitsmised

Sellel kevadel toimuvad IFop õppekava magistritööde kaitsmised 30.mail ruumis A-402. Kaitsjaid on meil 3:

  • Mihhail “Üldise semantika põhimõtete rakendamine videomängudes keele paremaks mõistmiseks”
  • Luisa “Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste ning koolitusvajaduse hindamine Tallinna Polütehnikumi näitel”
  • Mari-Liis “Scratch’i õpetamisest II kooliastmes”

Edu kaitsmisel!

Posted in uudised | Leave a comment

Vaba tarkvara seminar

Reedel 3. jaanuaril 2014 algusega kell 10:00 Eesti Infotehnoloogia Kolledži hoones, Raja 4 C, ruum 316 toimub vaba tarkvara seminar ja töötoad. Seminar on mõeldud kõikidele huvilistele, eeskätt informaatikaõpetajatele,  infojuhtidele  ning  teistele  haridusasutuste  IT­valdkonna esindajatele. Registreeruda saab siin.

Posted in uudised | Leave a comment

Loeng Tallinna Tehnikaülikoolis: Security in Pervasive Computing Systems

Tallinna Tehnikaülikoolis toimuvad aeg-ajalt avalikud loengud küberkaitse teemadel.

Järgmine loeng on:

Pealkiri: Security in Pervasive Computing Systems

Esineja: Dr Christian Jensen, Technical University of Denmark

Koht: X-213 (TUT social sciences building, Akadeemia 3, right next to the library)

Aeg: 14.00 – 15.30, 12. november

Lühikokkuvõte:

The proliferation of mobile computing and communication equipment over the past decade, means that the computing context is changing from a predominantly stationary environment, to an environment where users are provided access to the organisation’s computing resources from a number of mobile devices, where some of them may even be privately owned by the user (this paradigm is known as Bring Your Own Device or BYOD). This means that he organisation’s security perimeter is extended into environments where the organisation has little or no physical or operational control. Moreover, users may encounter and interact with other users outside the context of their own environment, which means that neither of the user’s security infrastructures will be available to mediate their secure interactions.  As the organisation’s security perimeter has to be penetrated on a regular basis to accommodate this pervasive computing behaviour, the traditional security paradigm based on strong perimeter security has to be reconsidered.

Rohkem informatsiooni loengute kohta leiab siit.

 

Posted in uudised | Leave a comment

Tulemas on kaks konverentsi

28. oktoobril korraldavad Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus ja Eesti Infotehnloogia ja Telekommunikatsiooni Liit konverentsi Tulevikuklass alapealkirjaga Tehnoloogia, innovatsioon ja tuleviku klassiruum: IKT ettevõtete roll Eesti haridusuuenduses.

14. novembril leiab aset Tallinn World Usability Day 2013.

Kui esimene konverents on rohkem mõeldud hariduse edendamiseks, siis teine konverents keskendub kasutaja sõbralikkuse ja kasutatavuse aspektidele.

Posted in uudised | Leave a comment

The Philosophy of Information: Computer and Information Technology Ethics course

Tulemas on intensiivne, inglise keelne kursus IT eetikast.
Aeg: 2-6 detsember 2013
Õpetajad: Oliver Laas (Tallinna Ülikool); Katrin Laas-Mikko (Tartu Ülikool)
Maht: 5ECTS
Koht: Tallinna Ülikool

Kursusest: The primary goal of the intensive course for Master’s Level students is to introduce them to philosophical issues surrounding information and communication technologies in light of current theoretical frameworks with a special emphasis on ethics.

Täpsem info kursuse kohta  The Philosophy of Information

Posted in uudised | Leave a comment

Infotund “Välismaale praktikale”

16. oktoobril kell 12.00 ruumi A543 toimub infotund, kus räägitakse:

- Erasmus programmi raames praktikale minekust Euroopasse (www.tlu.ee/praktikale)

- Baltic-American Freedom Foundation’i stipendiumitest praktikaks, õpinguks ja teadustööks Ameerika Ühendriikides.

Ehk tekib kellegil huvi.

Posted in uudised | Leave a comment

Harald Raudsepa stipendiumid

USA-s Marylandi osariigis tegutsev mittetulunduslik Estonian-Revelia Academic Fund, Inc. (ERAF) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolide päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele 2013./2014. õppeaastaks välja stipendiume väärtusega 1500 USD. Rohkem infot leiab siit.

Posted in uudised | Leave a comment